Xây dựng khu trung chuyển hàng hóa ở biên giới

Các trung tâm trung chuyển hàng hóa sẽ tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, giải quyết ùn tắc hàng hóa (dưa hấu, thanh long) …

trung chuyen hang hoa

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo cho việc xây dựng các trung chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thành lập trung tâm trung chuyển phục vụ nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu nông, lâm nghiệp và thủy sản tại các cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Điều này là để góp phần giải quyết ùn tắc hàng hoá xuất khẩu ở biên giới trong khu vực, để tránh việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp bị ép cấp, ép giá, giảm chất lượng chờ làm thủ xuất khẩu.

Bộ Công Thương cho rằng, việc xây dựng các trung chuyển hàng hóa ở Lạng Sơn và Cao Bằng đang nhắm mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng toàn diện để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, góp phần giải quyết ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới trên thời gian như với dưa hấu, thanh long …