Doanh nghiệp

Auto Draft

Khám phá phi thuế quan là gì và khu phi thuế quan là gì?

Thuế quan là một trong những khái niệm phổ biến trong lĩnh vực Thương mại dịch vụ thế giới. Khi...

Auto Draft

Thế nào là kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp?

   (ĐTCK) Theo quy định mới, trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên, kế...

Auto Draft

Bàn về vai trò của người làm kế toán quản trị

Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, kế toán quản trị cũng biến đổi,...

Auto Draft

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

Trong thời điểm gần đây, kế toán quản trị được đề cập và ứng dụng nhiều hơn trong hoạt...