Tôm siêu thâm canh trong nhà kính

Tôm siêu thâm canh mô hình công nghệ cao trong nhà kính cho phép kiểm soát chặt chẽ các điều kiện văn hóa, hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

12-7, tại chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Nam Úc – Bạc Liêu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) chương trình thu hoạch tôm lễ dưới siêu thâm canh nhà kính nuôi tôm công nghệ cao tại Việt Nam Group Australia triển khai trên diện tích 50 ha, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng loại nuôi.

nha kinh

Sau hơn ba tháng của mật độ thả 200-500 / m2, tôm trong 70 ao nuôi phát triển tốt, có hiệu quả 100%, sản lượng cho mỗi ao đạt 2-4 tấn, tương đương 40-80 tấn / ha / vụ.

nuoi tom

Đánh giá về công nghệ nuôi tôm Việt Australia Group, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính cho phép kiểm soát các điều kiện văn hóa lành mạnh, hạn chế nguy cơ dịch bệnh. Ông Phát đánh giá tương lai công nghệ này sẽ được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.