Tiền sử dụng đất trong và ngoài hạn mức cân bằng

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 tại thành phố.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được áp dụng theo từng nhóm đối tượng và khu vực địa lý.

Hộ gia đình, cá nhân nước hợp pháp hóa đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích đất vượt hạn mức sẽ trả tiền sử dụng đất đối với đất với giá đất trong hạn ngạch, tức là điều chỉnh giá đất hệ số trong trường hợp này là 1.0.

Trước ngày 2015/01/01, hệ số này dao động 1,1-2,0 tùy thuộc vào khu vực.

can bang

Thành phố được chia thành năm khu vực để xác định điều chỉnh giá đất cho các trường hợp còn lại. Cụ thể: Vùng 1 gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận; Khu vực 2 gồm các quận 6, 7, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú; Khu vực 3 gồm các quận 2, 8, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức; Khu 4 bao gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn; Khu 5 là Cần Giờ.

Nếu thuê để kinh doanh dịch vụ, thương mại, tài chính, nhà hàng, khách sạn, nhà ở, văn phòng, các yếu tố điều chỉnh cao nhất tại khu vực 1 là 2,0; thấp nhất trong khu vực 5 là 1.2.

Trường hợp thuê đất để sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng, cửa hàng nông nghiệp … các yếu tố điều chỉnh cao nhất tại khu vực 1 là 1,2; thấp nhất trong khu vực 5 là 1.0.

Bảng giá đất năm 2015 đã được áp dụng từ ngày 2015/01/01. Cho đến nay, có hàng trăm hồ sơ của những người trong trường hợp nhà ở hệ số điều chỉnh giá đất để ghi nợ hoặc chờ đợi bởi hệ số trên vẫn chưa được ban hành.