Minions còn “hot” hơn cả sự kiện của NASA

Thống kê Google Trends cho thấy mức độ quan tâm sử dụng cho Google Minions Tìm kiếm trên 10 lần những gì đã được chi cho các tàu vũ trụ của Mỹ đạt sự kiện Pluto sau 9 năm.

minion

Sự kiện New Horizons tàu vũ trụ NASA tàu vũ trụ đã trở thành vệ tinh đầu tiên đạt Pluto (Pluto) vào ngày 13 tháng bảy buổi tối (giờ New York) đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các phương tiện truyền thông quốc tế quốc tế. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy ngạc nhiên khi tìm hiểu bản chất và điều kiện của đột phá thực sự đây không phải quan tâm nhiều … Minions.

hanh tinh

Hình ảnh Pluto là một cận bằng đầu dò New Horizons. Đây là những người lần đầu tiên có thể tiếp cận gần với hành tinh này.

Website The Verge vừa tiến hành so sánh hạnh phúc bằng cách sử dụng công cụ Google Trends để “đo” mức độ của công cụ tìm kiếm lợi của người dùng Google với sự kiện lớn của NASA và Minions. Kết quả Google Trends cho thấy Minions nhận được sự chú ý của dư trên Google Search, lớn hơn so với các từ khóa như Pluto (Pluto), New Horizon, NASA hay … Shrek nhiều lần.

so sanh

So sánh mức độ quan tâm về Tìm kiếm Google cho NASA Minions và sự kiện.

Cụ thể, số liệu thống kê Google Trends cho thấy rằng cứ mỗi 100 từ khóa nhập vào Minions tìm kiếm, 10 từ khóa “Pluto” được tìm kiếm và 5 từ khóa “New Horizons” đã được tìm kiếm.