Marketing và những yếu tố ảnh hưởng

Để tiến hành sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho thị trường bất kỳ công ty nên là cung cấp các đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng, bán thành phẩm, chi tiết, máy móc và thiết bị cho sản xuất và quản lý. Ngoài ra, công ty cũng cần thuê (tuyển dụng) lao động, tiền thuê đất, tiền vay …

>>> chien dich marketing online

Biến động thị trường đầu vào luôn luôn tác động trực tiếp với mức độ khác nhau để quyết định tiếp thị của công ty. Những thay đổi trong tất cả các khía cạnh về số lượng, chất lượng, giá cả, tỷ lệ cung cấp, cấu trúc … các yếu tố đầu vào có ảnh hưởng đến các quyết định của công ty tiếp thị. Các hiệu ứng này có thể được lợi hay bất lợi cho công ty.

marketing

Chẳng hạn như công nghệ tiên tiến trong sản xuất và cung cấp đầu vào có thể tạo ra vật liệu, năng lượng thay thế hiệu quả hơn. Đây là một cơ hội tốt cho các công ty. Nhưng trong một số trường hợp, việc tăng giá, lãi suất, hay khan hiếm ngày càng tăng của các yếu tố này làm cho công ty quyết định thay đổi tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của sản lượng của họ. Sau đó, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng có nguy cơ bị đe dọa. Hiện tượng tăng giá dầu trên thế giới trong thời gian gần đây là một bất lợi cho tất cả các công ty kinh doanh để sử dụng sản phẩm dầu mỏ.

>>> viet bai pr noi dung chuan seo

Như vậy từ các nhà cung cấp luôn luôn rủi ro tiềm năng và mối đe dọa đến các quyết định tiếp thị và do đó chất lượng của mối quan hệ giữa công ty và khách hàng.

Xem thêm: giảm cân