Khuyến khích cập nhật thông tin bất động sản

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Thành phố khuyến khích mọi người lựa chọn các hình thức thông tin cập nhật trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tiêu đề) biến động.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai ở các huyện để khuyến khích mọi người lựa chọn các hình thức thông tin cập nhật trên giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (tiêu đề ) các biến động.

cap nhat

Như một quy luật, những biến động của trái đất sau khi cấp giấy chủ quyền (mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho …), mọi người có thể đăng ký để cập nhật về các tiêu đề (tại văn phòng chi nhánh đăng New Land), hoặc áp dụng cho một sự thay đổi tiêu đề mới (do Sở Môi trường cấp giấy phép TT). Hai hình thức có giá trị pháp lý như nhau.

Nếu tiêu đề là vẫn còn trống, mọi người nên chọn các hình thức thông tin được cập nhật để tiết kiệm thời gian, phôi giấy, lưu trữ … giảm tổn thất hoặc thiệt hại cho vật liệu trong quá trình vận chuyển. Những thay đổi cập nhật trên giấy phù hợp với xu hướng của cải cách hành chính.

Theo Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp được cấp bằng mới sẽ thay đổi do Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai cho biết thành phố có khoảng 9.000 hồ sơ chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường để ký vào tiêu đề đổi mới hàng tháng.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang