Bình Dương – cung NOXH không bắt kịp cầu

Chương trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH) tại Bình Dương đã thực hiện 5 năm qua đã giúp thu hút 82 dự án với tổng diện tích đất 1,97 triệu m2 đã được triển khai, cung cấp 85.070 can ho trên 3,89 triệu m2. Phản ứng này ăn nghỉ tại căn hộ cho khoảng 238.000 công nhân tại tỉnh này với tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng.

Mặc dù đã đạt được một số thành công nhất định nhưng chương trình phát triển ở Thái Bình Dương NOXH vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Một trong những khó khăn gây ra bởi Thái Bình Dương có tỷ lệ tăng trưởng dân số hơn các trường trung học quốc gia (khoảng 1 triệu người nhập cư) đặt ra nhu cầu cấp bách hơn về NOXH giải quyết cho người lao động và giải quyết để theo kịp nhu cầu.

bd

Thực tế ghi nhận, nhiều dự án nhà ở dù đã đăng ký nhưng nhà đầu tư vẫn chưa triển khai hoặc triển khai chậm so với dự kiến. Một số dự án không hoàn thành cam kết tiến độ do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả chưa được vay vốn ưu đãi để phát triển các dịch vụ. Do đó, giải quyết nhu cầu của người lao động và người lao động NOXH không chỉ là kế hoạch.

Trong khi đó, có một số nhà đầu tư khi triển khai dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới không đã dành quỹ đất đầu tư cơ sở hạ tầng đã được xây dựng NOXH quy định hoặc để dành đất nhưng không đủ vốn để triển khai. Một số dự án không được thực hiện vì địa điểm từ xa với điều kiện sống của người lao động, thiếu cơ sở hạ tầng bên ngoài dự án …

Một nguyên nhân đáng chú ý hiện nay chưa có doanh nghiệp nào trong các khoản vay ưu đãi tiếp cận Bình Dương từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng; trong khi các cơ chế và các ưu đãi để xây dựng NOXH tại tỉnh này là không thực sự hấp dẫn, không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong lợi nhuận thấp (tăng 10%) và các quỹ phục hồi chậm đầu tư kéo dài thời gian.

Bên cạnh đó, người lao động, người lao động và các hoạt động QI sống ở các khu vực công nghiệp, người có thu nhập thấp thường không đủ khả năng trả tiền nhà mà người thuê nhà chỉ cần đóng máy của công ty để tạo điều kiện làm việc.

Đối mặt với tình hình này, tỉnh Bình Dương đã đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn giúp các chương trình phát triển NOXH tỉnh đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai. Đặc biệt, các hành động ưu tiên Thái Bình Dương được xác định cho đất dự án có vị trí NOXH phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp và đô thị. Yêu cầu là được gắn liền với các chương trình với xã hội, đặc biệt là phát triển các loại hình nhà ở đa dạng để đáp ứng nhu cầu của tất cả các tầng lớp nhân dân; trong đó tập trung vào phát triển nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp.

noxh

Ngoài ra, Thái Bình Dương cũng nhằm huy động các nguồn lực khác nhau trong việc giải quyết vấn đề nhà ở là NOXH đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình phát triển công nghiệp và phát triển đô thị; tỉnh cần xác định vai trò và trách nhiệm của các nhà đầu tư, đặc biệt là lúc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết nhà ở ổn định cho người lao động.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương sẽ tiếp tục vượt qua những cơ chế chính sách thông thoáng hơn để giúp các tổ chức và doanh nghiệp đặc biệt là các hộ gia đình và cá nhân tham gia vào việc xây dựng nhà ở với các con số, chất lượng tốt hơn cho người lao động trong khu vực, tạo điều kiện cho họ công ăn việc làm ổn định và cam kết lâu dài đến Thái Bình Dương.

>>> an gia riverside

Dữ liệu mà UBND tỉnh Bình Dương quy định rằng, trong giai đoạn 2011-2015, khoảng 1,3 m2 NOXH được xây dựng tại Bình Dương, giúp 111.000 người lao động có chỗ ở, gần 75% của Chương trình Phát triển NOXH bộ. Trong số này, có tổng cộng 14 dự án đang trong chương trình nhà ở an sinh xã hội của Phát triển Công nghiệp Đầu tư Tổng công ty – TNHH Becamex IDC triển khai, cung cấp nhà ở 737.000m2 sàn, cần đến hơn 40.000 nhân viên. Ngoài ra còn có khoảng 270.000m2 diện tích sàn nhà ở được xây dựng bởi 200 công ty nằm trong khu công nghiệp đáp ứng chỗ ở cho khoảng 46.900 công nhân.

Cũng phải kể đến con số khoảng 3 triệu m2 sàn nhà trọ với 1823.000 đơn vị được xây dựng bởi các gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đáp ứng chỗ ở cho khoảng 544.000 công nhân chủ yếu là công nhân, sinh viên và người có thu nhập thấp. Số trọ được xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 chiếm 1,2 triệu m2 đáp ứng chỗ ở cho 217 500 người khaongr, đạt 68% của các chương trình mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh Bình Dương.

Xem thêm: bất động sản