Bình Định cho quy hoạch Quy Nhơn

Định hướng, Quy Nhơn và mô hình phát triển vùng lân cận trung tâm đô thị đa trung tâm là hai thành phố Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội.

20-7 giờ chiều, tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, và bắt đầu tổ chức các dự án xây dựng khu đô thị – du lịch – văn hóa – thể dục thể thao Hồ Phú Hòa .

quy nhon

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi quy hoạch thành phố Quy Nhơn, có diện tích khoảng 67.788ha bao gồm: thành phố Quy Nhơn hiện hữu, Tuy Phước Vĩnh và hai xã Canh súp Hiền (Vân Canh), xã Cát Tiến, huyện Cát và một phần của xã Cát Hải (Phù Cát).

Lập kế hoạch các chỉ tiêu phát triển đến năm 2025, thành phố Quy Nhơn đã trở thành một trong những thành phố trung tâm của vùng duyên hải miền Trung, ngành công nghiệp phát triển theo định hướng – cảng biển – dịch vụ – du lịch. Năm 2050, thành phố Quy Nhơn có một vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và khu vực Đông Nam Á, là một trong những trung tâm phát triển lớn nhất của khu vực miền Trung; phát triển du lịch theo định hướng kinh tế – dịch vụ – cảng – công nghiệp, tập trung du lịch – dịch vụ – cảng biển.

Định hướng, Quy Nhơn và mô hình phát triển vùng lân cận trung tâm đô thị đa trung tâm là hai thành phố Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội. Các khu vực phát triển đô thị với một kiến ​​trúc mở, liên kết bởi hệ thống giao thông khu vực.