Nội dung của bạn có thích hợp với người tiêu dùng

Tạo nội dung để kết nối với người tiêu dùng thực sự không dễ dàng. Bạn đang thiếu phương pháp hay đúng hơn là những lời khuyên để giúp bạn đạt được kết quả bạn mong muốn.
Nội dung kết nối với người tiêu dùng

noi dung marketing

Nó không chỉ đúng cho bạn, nhưng hầu hết các nhà tiếp thị làm là họ đã quên mất quy tắc cung cấp nội dung thực sự kết nối với khán giả của mình. “Các nhà tiếp thị điều lệ đầu tiên sản xuất mua nội dung muốn, sau đó nội dung tiếp thị nhanh chóng giảm xuống nói về sản phẩm, tính năng, và những gì được cung cấp”.

Dịch vụ viết bài chuẩn seo

Tạo nội dung thực sự kết nối với khán giả mục tiêu của bạn không phải là dễ dàng. Mỗi doanh nghiệp là khác nhau và không có mẫu đơn để tạo nội dung cho các kênh truyền hình hướng đối tượng của bạn từ nhận thức đến hành động. Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà bạn có thể làm để tăng hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của nội dung của bạn, bạn bắt đầu với ba sự kiện sau đây:

1. Khách hàng trong tương lai mong đợi để có được một cái gì đó ngay lập tức có giá trị từ bạn.

Những khách hàng tiềm năng đã mong đợi nhiều hơn chỉ là sản phẩm quyến rũ và dịch vụ của bạn xuất hiện trên màn hình của họ. Họ sẽ không duyệt của bạn hoặc kiểm tra trên các kênh xã hội của bạn nếu họ không phải là một khách hàng trung thành của bạn, và đó là một điểm mà bạn cần phải chú ý trong việc tiếp thị nội dung.

Chỉ cần tạo ra nội dung có giá trị thực tế, khách hàng tiềm năng của bạn sẽ sẵn sàng cho bạn để gửi email, điện thoại, vv .. ở mức đủ để bạn có thể theo dõi với họ sau đó. Chance thông tin khách hàng sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để thông báo cho họ biết rằng bạn đã có tất cả các nội dung bổ sung có sẵn mà họ có thể sẽ quan tâm. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không nên lạm dụng đặc quyền này ở đó.

2. Cách tốt nhất để tìm hiểu nội dung được kiểm tra một cách hiệu quả.

Có rất nhiều nhà tiếp thị giả định rằng họ biết nội dung sẽ có hiệu quả với đối tượng mục tiêu của họ, nhưng những giả định đó có thể sai hoàn toàn với nhiều người trong số họ, và cách duy nhất bạn thực sự cần biết là để tạo, triển khai và kết quả xét nghiệm.

Phương tiện truyền thông xã hội có thể có giá trị rất lớn để phục vụ như là một nhóm tập trung ảo. Tôi đã thực sự ngạc nhiên bởi phản ứng của một số loại nội dung trên Twitter, Facebook, Pinterest, và SlideShare, và thông tin phản hồi này có giá trị lớn trong việc lập kế hoạch nội dung bổ sung.

marketing online

Nếu sự hiện diện của các phương tiện truyền thông xã hội là điểm yếu của bạn, hãy xem xét phân bổ một phần nhỏ trong ngân sách của bạn để trả cho các tin nhắn quảng cáo, bạn sẽ có thể phát triển danh sách các tín đồ và người hâm mộ bởi làm như vậy.

3. Đừng ngại nếu bạn chia sẻ các bí quyết để khách hàng tiềm năng.

Bạn nên biết rằng các doanh nghiệp cũng như cá nhân họ đã thành công trong Markeiting Online trên môi trường internet, không phải vì họ nắm giữ rất nhiều bí mật mà chỉ đơn giản là chất lượng thực hiện.

Vì vậy, đừng ngại chia sẻ cách bạn tiếp cận và giải quyết một vấn đề khi bạn cảm thấy nó thực sự hữu ích cho tất cả mọi người, và bạn cũng không sợ khi họ nhập vào tài nguyên hữu ích và có ý định sử dụng để tách mình. Về mặt lý thuyết, bạn có thể mất một cái gì đó nhưng bạn có được sự tự tin của người biết đến và do đó xây dựng sự tự tin.

Xem thêm: Dịch vụ