Nên cấp giấy chứng nhận đất mua bán bằng giấy tay

Lãnh đạo thành phố xem xét đề nghị cấp giấy phép cho nhà ở không có giấy tờ hợp lệ, nhưng những người đang sử dụng đất do chuyển nhượng, giấy mua bán với bàn tay sau 2004/01/07 đến 2008/01/01 ngày trước
Trong một báo cáo về việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri gửi đến các nhóm giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một số kiến ​​nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các trường hợp mà doanh nghiệp được quy định như không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCN) sử dụng đất quyền, quyền sở hữu nhà ở đô thị.

Theo đó, UBND Thành phố xem xét đề nghị tài trợ cho nhà ở GCN giấy tờ không hợp lệ nhưng người đang sử dụng đất do chuyển nhượng, giấy mua bán với tay ngày 2004/01/07 tiến 1-1 ngày -2008, sử dụng đất hiện nay ổn định, lập kế hoạch phù hợp và không có tranh chấp, khiếu nại.

Việc cấp giấy phép để đảm bảo yêu cầu công chúng (thông báo, niêm yết) theo quy định và nộp đơn giấy phép phải cam kết chịu trách nhiệm về thông tin và tờ khai phát sinh tranh chấp (nếu có), và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với trường hợp người mua nhà ở tại dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, đã đi giao hàng của nhà ở, TP đề xuất để giải quyết GCN cấp mà không cần chờ xử lý giữa các ngân hàng và nhà đầu tư để chiến đấu giữ nhà ở của người mua hợp pháp “con tin”, giúp các ngân hàng thu hồi vay của các nhà đầu tư.

Theo báo cáo, 116 632 trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được cấp giấy phép hợp. Trong đó 93 trường hợp không đủ điều kiện 665 GCN mức quy định, tỷ lệ lớn nhất của đất chuyển nhượng là giấy tay sau 2004/01/07 với 37 466 trường hợp (40%).

Trường hợp lấn chiếm, chuyển mục đích quy hoạch sử dụng đất bất hợp pháp không phù hợp với 23% (21 543 trường hợp). Có 7493 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng không được điều trị (tăng 8%).

Còn lại 29% là những vấn đề liên quan đến tài liệu có nguồn gốc quá trình sử dụng đất không rõ ràng, đất không đúng thẩm quyền, không xác định đầy đủ các thừa kế …