Kiểm toán đưa ra nhiều thiếu sót tại các chi nhánh Agribank

Auto Draft

Phần nhiều các chi nhánh Agribank được kiểm toán còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay, một số khoản vay thẩm định thiếu chặt chẽ. Agribank cũng trích lập thiếu dự phòng rủi ro tín dụng hơn 2.848 tỉ đồng…

Xem thêm: Liên hệ ngay với công ty Vinasc nếu quý công ty có nhu cầu về dich vu ke toan nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

xác suất nợ xấu đã giảm nhưng còn rất cao

Chiều 21/7, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo Công bố báo cáo tổng hợp tác dụng kiểm toán năm nhâm thìn và kết quả thực hiện kết luận, ý kiến đề nghị kiểm toán năm 2015.

Theo đó, báo cáo tác dụng kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng, cụ thể chi tiết Ngân hàng nhà nước, 8 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hệ thống công nghệ thông tin cho thấy các tổ chức tài chính, ngân hàng được kiểm toán cũng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, kinh doanh có lãi (Tổng lợi nhuận trước thuế của SCIC 8.669,23 tỷ đồng, Agribank 3.133,01 tỉ đồng, Bảo Minh 149,07 tỷ vnđ, PJICO 119,81 tỷ đồng), bảo đảm an toàn các chỉ tiêu an toàn trong chuyển động.

Cũng theo báo cáo, 1 số hạn chế vẫn tồn tại như lãi suất cho vay trung và dài hạn năm 2015 đã giảm 0,2%-0,5%/năm nhưng chưa giành được mục tiêu đưa ra (1%-1,5%), Phần Trăm nợ xấu của các tổ chức tín dụng còn cao.

Với cụ thể, nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng đến 31/12/2015 tính đầy đủ cả nợ tồn đọng của VAMC, nợ được cơ cấu lại, nợ chưa chuyển nhóm nợ xấu theo kết luận thanh tra Ngân hàng nhà nước là 476,86 nghìn tỷ đồng chiếm 8,85% tổng dư nợ; nợ xấu của Ngân hàng nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn tính cả nợ đã bán cho VAMC là 73.472 tỉ đồng, chiếm 10,7% tổng dư nợ.

Báo cáo cũng cho biết, VAMC chưa chủ động xử lý nợ xấu mà chủ yếu thông qua các tổ chức tín dụng bán nợ tự thực hiện với kết quả thấp. Tổng thu hồi nợ từ năm 2013 đến 2015 là 22.902 tỷ vnđ, chiếm 10,4% dư nợ đã mua. Việc thăng bằng vốn của Ngân hàng chính sách xã hội rất khó khăn, trong đó nhiều khoản vay từ Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhà nước phải gia hạn hoặc khoanh nợ.

Phần đông các chi nhánh Ngân Hàng Agribak cách tân và phát triển nông thôn (Agribank) được kiểm toán còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay, một số khoản vay thẩm định thiếu chặt chẽ, thiếu tài sản đảm bảo, giải ngân không đúng mục đích, không được kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay.

Công tác hạch toán kế toán của 1 số đơn vị còn sai sót như Agribank trích lập thiếu dự phòng rủi ro tín dụng hơn 2.848 tỉ đồng; Vietcombank chưa hạch toán theo cách thức dồn tích đối với các khoản lãi và phí phải thu thẻ tín dụng; từ năm 2001 tới thời điểm này, chưa tính và hạch toán đầy đủ trên hệ thống phần mềm tiền lãi của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 VND hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ.

Họp báo Kiểm toán nhà nước diễn ra chiều 21/7. Ảnh: N.Thảo

Ở một số đơn vị còn tồn tại nhiều khoản công nợ phải thu tồn đọng từ khá nhiều năm, chưa được thu hồi và xử lý dứt điểm. cụ thể, Bảo hiểm xã hội VN chưa thu hồi được 769,30 tỷ đồng nợ gốc, 735,56 tỷ đồng lãi của Công ty cho thuê tài chính II và 26,26 tỷ đồng lãi của Công ty thuê mướn tài chính I; Agribank để cán bộ chiếm dụng, tham ô 270,50 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất sai quy định 99,73 tỷ vnđ; SCIC 15,6 tỷ đồng của 57 doanh nghiệp SCIC đã bán hết vốn (nhiều khoản phát sinh từ năm 2007, 2008); PJICO để cán bộ chiếm dụng 0,81 tỷ vnđ.

Nhiều khoản đầu tư nghìn tỷ khó thu hồi vốn

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, một số khoản đầu tư tài chính công dụng thấp như SCIC đầu tư vào 14 doanh nghiệp 6.705 tỉ đồng, lợi nhuận được chia năm 2015 là 211 tỷ đồng khớp ứng với tỷ suất sinh lời bình quân/vốn đầu tư là 3%. PTI: Đầu tư vào 3 công ty liên kết 122,64 tỷ vnđ, tỷ lệ cổ tức bình quân năm 2015 là 1,34%; đầu tư dài hạn khác vào 07 doanh nghiệp 57,09 tỷ đồng, Phần Trăm cổ tức bình quân năm 2015 là 0,48%.

Hoặc không kết quả, khó thu hồi vốn như Agribank đến 31/12/2015, có 6/9 công ty con lỗ lũy kế với tổng số tiền 12.431 tỉ đồng; trích lập dự phòng khủng hoảng rủi ro đầu tư chứng khoán kinh doanh 53,7 tỷ đồng (bằng 48,1% giá trị đầu tư).

Tại SCIC, các khoản đầu tư vào CTCP Gang thép Thái Nguyên, Công ty Bột giấy Phương Nam, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, CTCP Nhiệt điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh không tác dụng, 102/198 doanh nghiệp được tiếp nhận với số vốn đầu tư 1.620 tỷ đồng không có lợi nhuận được chia những năm 2015.

Tại Bảo Minh, đầu tư vào Công ty tài chính Cổ phần Sông Đà 80 tỉ đồng, sau khi sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Quân đội, lỗ 26,18 tỷ đồng.

Tại Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí PVI, đầu tư vào CTCP TD 262,26 tỉ đồng, phải trích lập dự phòng 66,78 tỷ vnđ; PJICO: một số khoản đầu tư chứng khoán (cổ phiếu SDF, REE, FOODINCO, DPM) 30,65 tỷ đồng phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tương đương 43,5% giá mua; đầu tư vào Công ty Liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong 33,05 tỷ vnđ, đến 31/12/2015 phải trích lập dự phòng 17,43 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện PTI, đầu tư vào CTCP Xăng dầu Việt Nam 11,7 tỷ vnđ, năm 2015 công ty lỗ lũy kế và vốn chủ sở hữu thực có thấp hơn vốn thực góp 3,23 tỷ vnđ, phải trích dự phòng 2,96 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán cũng cho biết SCIC không xác minh được danh sách cụ thể các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thuộc diện phải bàn giao về SCIC, chưa xác định đầy đủ số tiền các đơn vị liên quan phải nộp về Quỹ giúp đỡ thu xếp và phát triển doanh nghiệp tại SCIC theo quy định.