Hình ảnh BlackBerry Pasport Silver chạy Android

Trang Mondo gửi BlackBerry video BlackBerry chạy Android. Đây là một Pasport bạc mới được giới thiệu.
BlackBerryPassportSilverrunningGoogleAndroidanyone_2
Ứng dụng Menu trên Android quen thuộc.
Đoạn video cho thấy hình ảnh quen thuộc của công nghệ Android như Google Play, tắt các ứng dụng ảo key sequence.

BlackBerryPassportSilverrunningGoogleAndroidanyone_3

Trước đó, thông tin rò rỉ cho biết, phụ kiện BlackBerry sẽ giới thiệu các thiết bị mới chạy trên nền tảng Android năm ngoái. Một số nguồn tin cũng bổ sung, thiết bị mới có tên gọi BlackBerry Dallas với một thiết kế tương tự với một màn hình vuông Passport kèm bàn phím vật lý.

Hình ảnh BlackBerry chạy thiết bị kết nối cho Android Bạc Pasport

3107116_passport_android_sleep
Widget quen thuộc với Play Store Android. Ảnh: Mondo Blackberry
Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh. Ngoài ra, các clip được tải lên độ phân giải thấp khiến người ta nghi ngờ tính chính xác của nó.