Công tác quy hoạch cần được đổi mới toàn diện

Chiều 10/7, trong một cuộc họp báo công bố một số nội dung của Dự thảo Luật quy hoạch đã diễn ra tại Hà Nội, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, cực kỳ khẩn cấp để làm việc lên kế hoạch cho một cuộc đổi mới toàn diện.
Hiện vẫn còn nhiều lỗ hổng trong việc lập kế hoạch hiện nay, không ít chồng chéo, mâu thuẫn, lập kế hoạch khả thi kém; Điển hình là việc thiếu hệ thống, và các địa phương liên kết cũng như các chi nhánh không có được kết quả thiết thực từ việc lập kế hoạch.

Trước những bất cập đang diễn ra, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho biết, chính quyền của phát triển kinh tế – xã hội khó khăn theo quy hoạch, không chỉ có vậy, việc sản xuất, người đầu tư kinh doanh và doanh nghiệp cũng bị cản trở nhiều nguồn lực và cũng làm cho đất nước trở thành chất thải.

20150711094009-ceed

Quản lý Phó Giám đốc Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Ngô Công Thành, đánh giá, lập kế hoạch cũng đóng một kết quả nhất định và khá quan trọng vào những thành tựu trong việc phát triển và đổi mới của đất nước.

Nhưng mặt khác, không phải là một vài điểm yếu và hạn chế trong công tác quy hoạch được tiết lộ cũng như chất lượng thấp của quy hoạch, kế hoạch này phải được điều chỉnh thường xuyên hoặc không khả thi và không gắn với nguồn lực và nhu cầu sử dụng; nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu sự gắn kết và truyền thông trong quy hoạch không gây ra giảm hiệu quả và hiệu quả của quy hoạch.

Bên cạnh đó, sự kết nối giữa các kế hoạch chiến lược và vai trò và vị trí của Nhà nước để quản lý phát triển kinh tế – xã hội không thể được lên kế hoạch ra tốt và cũng đã dẫn đến sự thiếu gắn kết trong các biện pháp thực hiện, mục tiêu định hướng và phát triển; không đổi mới nội dung và phương pháp cho phù hợp với hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường; lỏng lẻo trong việc thực hiện kế hoạch và tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo, điều hành của thiếu chờ giải quyết và kịp thời ….

lập kế hoạch
Lập kế hoạch kinh doanh bất động sản nên được mục tiêu đổi mới toàn diện
phát triển bền vững của nền kinh tế – xã hội của đất nước

Công việc soạn thảo và tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch là các Bộ, phối hợp với các phòng ban có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc khẩn trương phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy hoạch trong năm 2008 để thực hiện nhiệm vụ.

Lập kế hoạch hành động đã được hoàn thành và hiện đang được đánh giá của Bộ Tư pháp; sau đó báo cáo Chính phủ sẽ đưa ra vào tháng 7/2015; Quốc hội sau đó sẽ trình các ý kiến ​​tại phiên họp thứ 10 được tổ chức vào ngày 10/2015 và thông qua tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 4/2016.

PC TONG THE 2

Theo ông Thanh, không chỉ đóng vai trò như một đòn bẩy cho sự tăng trưởng kinh tế, xác định kế hoạch cũng đã góp phần làm các mô hình tăng trưởng gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế được đẩy mạnh, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường cũng giúp khả năng cạnh tranh quốc gia và năng suất được cải thiện hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những điểm nổi bật làm nên Dự thảo Luật quy hoạch bao gồm: không chỉ để hướng tới việc cải cách toàn diện trong quy hoạch, tầm quan trọng của dự án Luật còn lại thông báo để loại bỏ các kế hoạch nghề nghiệp, sản phẩm đặc biệt để tạo ra một thuận lợi và mở cửa cho các khuôn khổ pháp lý cho việc sản xuất kinh doanh hoạt động, đầu tư và các doanh nhân.

Ngoài ra bước đột phá về thể chế, Luật quy hoạch sẽ tạo ra sự thống nhất trong hệ thống công nghệ pháp luật. Tình trạng xây dựng tự phát, kém hiệu quả, không đồng bộ do các nhóm lợi ích chi phối, mỗi thuộc tính cát địa phương và tình hình địa phương sẽ được khắc phục bởi Luật Quy hoạch ngành, không chỉ có vậy, các Vụ và xử lý vấn đề này là xung đột liên ngành, xung đột lợi ích, xung đột địa phương sẽ được tạo nên bởi luật này hướng tới mục tiêu phát triển bền vững – kinh tế xã hội.

Đổi mới nội dung và phương pháp lập kế hoạch và khung pháp lý tạo ra bởi Luật quy hoạch và do đó sẽ có tác động tích cực về cách tổ chức cũng đang lên kế hoạch để thay đổi cách hiện đại theo các nội dung tổng quát, phương pháp tiếp cận đa ngành và chiến lược để lập kế hoạch là làm thế nào để tổ chức lập kế hoạch từ cách truyền thống.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông đánh giá, sau khi được ban hành, không chỉ nhấn mạnh một bước đột phá trong cải cách hành chính và đổi mới đại diện cho một cái nhìn sâu sắc toàn diện vào quy hoạch, Luật quy hoạch cũng sẽ động lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư có hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững – xã hội của đất nước.

Xem thêm du lịch đó đây.