Các yếu tố để thị trường M&A bất động sản sôi động hơn

Hoạt động giao dịch và chuyển giao toàn bộ hoặc một phần của dự án bất động sản (nhà ở) chính thức công nhận ngày 2015/01/11 là Nghị định số 76/2015 / NĐ – CP (Nghị định 76) được cung cấp bằng cách xác định một số điều của Luật về Bất động sản Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực. Tổng thống Phan Xuân có thể Sohovietnam công ty cho rằng, với dự án này quy định thị trường chuyển nhượng chắc chắn sẽ chủ động hơn.
– PV: Trước khi Nghị định 76 có hiệu lực, việc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ bất động sản hoặc một phần của dự án bất động sản được thực hiện bằng cách, thưa ông?

Ông Phan Xuân Cần +: Trên thực tế những năm qua đã có rất nhiều giá trị kinh doanh từ vài chục, vài trăm đến vài ngàn tỷ đồng được giao dịch thành công. Nhưng thỏa thuận này đã được thực hiện dưới các hình thức như hợp tác đầu tư, mua lại, bán cổ phần trong công ty, 76 … Với nghị định này, việc bán, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của luật sở hữu dự án mới chính thức công nhận và giao dịch mới trở thành chính thống.

hcm
– Vì vậy, xin vui lòng cho chúng tôi biết, quy định này sẽ có tác động như thị trường bán hàng, việc chuyển nhượng dự án bất động sản?

+ Như tôi đã nói ở trên, trong nhiều năm, việc bán và chuyển nhượng dự án bất động sản vẫn diễn ra theo quy luật cung và cầu. Bởi vì thực tế cuộc sống diễn ra đầu tiên an gia garden quận tân phú, sau đó pháp luật sẽ được dựa trên thực tế rằng, để được điều chỉnh cho phù hợp.

Nghị định 76 đã được chỉ định, cho phép chuyển nhượng một phần của dự án hoặc cho phép chuyển nhượng dự án và có những điều kiện kèm theo dự án đã được phê duyệt 1/500, cơ sở hạ tầng, các quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất … mà Đó là tùy thuộc vào các phương tiện để chấp nhận. QQY chính này sẽ làm cho việc bán và chuyển nhượng dự án phải được minh bạch hơn. Kết quả là, người mua và người bán sẽ không có rủi ro pháp lý, sẽ được chuyển giao một cách chính xác, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với tài chính, thanh toán giữa hai bên và “ngay cả cơ quan nhà nước minh bạch hơn đã được phê duyệt, bảo vệ.

Đồng thời, Nghị định này cũng tạo điều kiện cho cơ quan các dự án cấp phép trước đây, mà bây giờ cũng được phép chuyển nhượng dự án. Công ty bảo hiểm, ngân hàng, … mạnh dạn hơn cũng đảm kinh phí để mua lại. Do đó, thị trường mua bán và chuyển giao các dự án có tính thanh khoản tốt hơn.

– Vì vậy, ngoài việc được hợp pháp luật công nhận là động lực chính cho việc mua và chuyển nhượng dự án bất động sản, trong tương lai, thưa ông?

khai thac

+ Lý do cho việc bán và chuyển nhượng dự án, có rất nhiều, như một nhà đầu tư phải bán dự án cho một module. Hoặc các nhà đầu tư cũng bán các dự án mang lại, chiến lược chuyển đổi, danh mục đầu tư cơ cấu lại, …

M & A bất động sản
Hoạt động giao dịch và chuyển nhượng một phần hoặc toàn Đầu tư căn hộ ở khu vực nào tốt nhất?

Trong thực tế, người mua cũng có nhiều loại. Ví dụ, có những người mua để tích lũy tài sản cho chính mình; các nhà đầu tư mua các dự án để nâng cấp và phát triển lên tầm cao mới; Có những người mua bất động sản để khai thác lợi nhuận. Nói chung, việc mua bối cảnh dự án hiện nay là rất thuận lợi.

– Các doanh nghiệp hiện nay nhà nước đang phải đối mặt với áp lực rất lớn để thoái vốn đầu tư ngoài ngành, đặc biệt là bất động sản. Theo ý kiến ​​của những người mua chính của thỏa thuận này là gì?

+ Khách hàng mua dự án có thể là những người có khả năng bố trí kinh phí từ các nguồn khác nhau hoặc cũng có thể là các nhà đầu tư trong nước đang phát triển sau thời gian tích lũy tiền đáng kể. Trong thực tế, khoảng hai năm trước đây, xuất hiện giá trị kinh doanh nhiều hơn từ vài trăm đến một nghìn tỷ đồng đã được các nhà đầu tư trong nước thực hiện các giao dịch, điển hình như Novaland, Vingroup, FLC … Ngoài ra, người mua cũng có thể là các nhà đầu tư nước ngoài với thanh khoản mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư sẵn sàng để tìm kiếm sự thay đổi của lợi nhuận của tài sản.

Kinh nghiệm cho thấy rằng các nhà đầu tư trong nước trong việc đưa ra quyết định kinh doanh nói chung là rất nhanh, vì thủ tục thẩm quyền và truyền thống của nhau, để hiểu được ngôn ngữ, tính linh hoạt trong vấn đề thanh toán … Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài thường tiến hành kinh doanh thận trọng hơn và có phương pháp. Thậm chí nếu bạn chọn một cách cẩn thận, nhưng nếu được thông qua, tất cả mọi thứ đã đi rất nhanh, ngay cả với các chương trình khuyến mại lớn.