2/3 chung cư Tp.HCM xây sai quy định

Xây dựng thiết kế sai, tranh chấp sở hữu chung – riêng và phí chung cư là vấn đề bất động sản nổi bật trên các kết quả kiểm tra của 30 căn hộ tại Sở Xây dựng TP HCM.

Mặc dù xây dựng nhà chung cư cho phép Dawn (P.Hiep Phú, quận 9) chỉ được xây dựng 15 tầng, nhưng tình trạng hiện nay của nhà chung cư 17 tầng. Theo các nhà thiết kế bản vẽ nhưng các nhà đầu tư sân thượng (Công ty TNHH xây dựng Bình Minh) cho xây dựng bức tường, mái, tách thành hai phần cho thuê văn phòng và trưng bày sản phẩm.

vuot

Căn hộ Thái An (P.Trung Mỹ Tây, quận 12), nhà đầu tư có giấy phép xây dựng sai ở tầng 17 căn hộ ghép 8 được thiết kế thành 4 căn hộ penthouse với mức tăng diện tích xây dựng khoảng 20m2. Tại căn hộ Hùng Vương, các nhà đầu tư của 4 căn hộ penthouse trong một thiết kế sân thượng lớn, khu vực sân thượng hẹp mà sử dụng chung cho mọi người. Nhà chung cư MH Babylon (Tân Phú) xây dựng trong khu vực làm việc nguyên nhân tâm nhĩ tăng hơn 200m2 …

Theo kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra nhà chung cư 19/30 vi phạm xây dựng. Đề cập Worth là nhiều người trong các tòa nhà chung cư trên hành vi vi phạm được phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các thủ tục cấp giấy chủ quyền căn hộ, đoàn thanh tra phát hiện khi so sánh các quốc gia hiện nay với các bản vẽ thiết kế được duyệt.

Như một quy luật, các căn hộ xây dựng trái phép đã không được làm thủ tục cấp giấy chủ quyền, các căn hộ khác trong dự án xây dựng cùng đã được phép đúng cấp chủ quyền, không phụ thuộc vào các thành phần xây dựng chính quyền công suất đã được xử lý bất hợp pháp hay không. Đối với các tòa nhà chung cư, nếu tồn tại, phù hợp quy hoạch, không vi phạm chỉ giới xây dựng …, các nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình trước khi được cấp chủ quyền.

sai

Theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng, cơ sở kiểm tra 30 nhà chung cư, 8 chung cư có tranh chấp sở hữu chung riêng, tập trung vào các loại tranh chấp như tầng hầm, phòng y tế, khu vực sinh sống. Một trong những nguyên nhân của những tranh chấp bằng các quy định pháp lý của chồng chéo và không nhất quán.

Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy căn hộ 30/30 về vi phạm an toàn điện, 19/30 vi phạm xây dựng căn hộ, chung cư 10/30 đã không được cấp giấy chủ quyền, chung cư cao tầng 8/30 không có chi phí bảo trì 2% …

Sở Xây dựng cho biết sự xuất hiện của giấy phép xây dựng sai trong nhà chung cư thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường nơi đặt công trình xác hành vi vi phạm. Các đơn vị này đã thiếu kiểm tra, giám sát điều trị trong việc quản lý hoạt động xây dựng.