Đưa ra nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân vay vốn

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!
Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách để các Ngân hàng, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kéo dài thời gian cho vay vốn để khách hàng an tâm sinh sản.

Ngân hàng quốc gia Việt Nam đáp cử tri tỉnh Bến Tre như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài đối với khách hàng (đã sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng thỏa thuận về hạn cho vay căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, hạn vận thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời kì hoạt động còn lại của TCTD.

Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần hoặc sờ soạng nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, TCTD coi xét bằng lòng cơ cấu lại hạn vận trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/kéo dài thời gian trả nợ) trên cơ sở yêu cầu của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong bối cảnh biến động kinh tế trong nước và tình hình thế giới bây giờ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhà băng quốc gia đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài cơ cấu lại vận hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Việc cho phép TCTD cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn không có khả năng trả nợ đúng hạn sẽ tạo điều kiện cho khách hàng được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, kéo dài thời gian trả nợ mà không bị chuyển nhóm nợ xấu. Qua đó, khách hàng có điều kiện được tiếp cận các khoản vay mới phục vụ sản xuất kinh dinh, tiêu dùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. song song, khách hàng có nguồn tài chính để từng việc làm, nguồn thu nhập mới để trả nợ vay tại các TCTD.

Đến ngày 31/7/2023, lũy kế tổng giá trị nợ (gốc và lãi) được cơ cấu hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 95.937 tỷ đồng, với 96.875 lượt khách hàng được cơ cấu lại kì hạn trả nợ.

Như vậy, nhà băng quốc gia đã ban hành đầy đủ quy định và chính sách để tạo điều kiện cho các TCTD có thể cho vay khách hàng với kì hạn cho vay thích hợp, cũng như tương trợ khách hàng gặp khó khăn yên tâm sinh sản. Khách hàng có kiến nghị về kì hạn cho vay có thể làm việc trực tiếp với TCTD cho vay để được coi xét xử lý theo quy định.

Chinhphu.vn


Quý khách hàng có nhu cầu vay bằng cavet xe nhanh nhất. Không gặp mặt, không thẩm định, nhận tiền qua ngân hàng trong 15 phút!. Liên hệ vay ngay!


Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang