Việt Nam thành lập quỹ dự phòng rủi ro môi trường

Việt Nam phải chú ý để xử lý môi trường, nhưng người tiêu dùng đóng quỹ nên được giám sát chặt chẽ, quản lý quỹ.

Đây là đề xuất của TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý Tài chính Quốc tế, Khoa Tài chính Quốc tế (Học viện Tài chính) để thảo luận về đề xuất thành lập quỹ rủi ro môi trường, một quỹ dự trữ của Sở Tài chính.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải trích lập để 0,5% doanh thu thuần từ quỹ bán hàng và cung cấp dịch vụ mỗi năm vào quỹ dự phòng để đề phòng các rủi ro về môi trường, việc trích lập sẽ dừng lại khi số dư của quỹ đặt tại mỗi doanh nghiệp bằng 25% vốn điều lệ .

earth

Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho biết, hầu hết các nước trên thế giới kể từ những năm 80 của thế kỷ XX đã quan tâm trong việc bảo vệ môi trường của Trái đất. Do đó, chi phí bảo vệ môi trường, các quỹ phòng ngừa rủi ro môi trường trở thành yêu cầu bắt buộc trong một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực trực tiếp thải ra không khí, đất, nước cũng như có tác động đối với môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến hoạt động của các khu bảo tồn …

>>>  cong ty dich vu xu ly nuoc thai

“Không phải các doanh nghiệp kinh doanh phải chịu chi phí này, do thực tế là người tiêu dùng mua và sử dụng các sản phẩm của các doanh nghiệp phải chi tiền để ngăn chặn các vấn đề môi trường. Các quỹ này được nằm trong doanh ghiệp và làm phương tiện như thuế trên các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đó, người tiêu dùng phải chịu, “Dr. Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng, trong một số quốc gia được yêu cầu phải tập trung vào việc quản lý quỹ môi trường để đối phó với các vấn đề lớn về môi trường, biến đổi khí hậu … Việt Nam đang trong quá trình tiếp cận tăng trưởng của nền kinh tế thế giới cũng nên cố gắng tìm hiểu những vẻ đẹp , cái tốt và cần thiết để có được nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Quỹ dự phòng rủi ro môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí nói riêng, và sau đó trong một số lĩnh vực khác như nhuộm, sản xuất giấy, các ngành công nghiệp sử dụng các sản phẩm dầu khí … sẽ được hình thành và phát triển, nó là không thể tránh khỏi và Việt Nam cần phải có từ lâu.

Thảo luận về việc hình thành và sử dụng các quỹ dự trữ rủi ro môi trường, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đặt ra nhiều câu hỏi: Đối với các công ty dầu khí, tại sao Bộ tài chính lại đề xuất dư quỹ trong mỗi doanh nghiệp bằng 25% vốn điều lệ, nhưng không phải là số khác? Các khoản đóng góp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chi phí của doanh nghiệp? Ở đây không phải tự doanh nghiệp sẽ tiêu tiền của mình mà sẽ tính vào giá thành sản phẩm, chẳng hạn như giá xăng dầu. Các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn thì phải trích xuất nhiều, và ngược lại điều lệ nhỏ trích xuất nhỏ, nó nghe có vẻ không công bằng, vậy có hợp lý không?

Với việc sử dụng quỹ, các chuyên gia cho rằng không nênc chỉ được giới hạn trong ba trường hợp như dự thảo đề nghị (Môi trường nước phục vụ mục đích bảo tồn, hoạt động, vui chơi giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; môi trường đất cho mục đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc hệ thống bị suy thoái bảo tồn thiên nhiên).

“Đó là cần thiết để xem xét các điều kiện sử dụng quỹ, không phải chỉ có 3 trường hợp trực tiếp gây ra bởi các doanh nghiệp mà phải liên quan đến cả một phần lớn hơn, lâu hơn. Lưu ý rằng doanh nghiệp bán xăng dầu đã bán ra thì sau đó chắc chắn phải có  thải vào khí quyển, chứ không phải họ trực tiếp gây ảnh hưởng đến một khu vực, một vùng lãnh thổ.

Do đó, theo ý kiến ​​của tôi, ngoài việc giữ một phần tiền bây giờ, họ phải đóng góp vào một quỹ chung của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan quản lý để khắc phục những hậu quả của việc sử dụng hàng hóa kinh doanh.

Đây là những vấn đề cần nghiên cứu việc sử dụng quỹ có hiệu quả nhất, quỹ này không phải là để chết trong các doanh nghiệp, ” PGS Thịnh nhấn mạnh.

Giả thết các doanh nghiệp gây ô nhiễm cần phải khắc phục sự cố mà quỹ dự phòng rủi ro môi trường do doanh nghiệp giữ nhưng họ trì hoãn và không chịu khắc phục sự cố thì phải xử lý như thế nào để? Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho biết, điều này đòi hỏi một cơ chế sử dụng và sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành, đặc biệt là điều khoản của pháp luật phải rõ ràng, công khai và minh bạch.

Xem thêm: Thái Lan ưu tiên sản xuất ô tô thân thiện môi trường