Tag: , ,

máy rửa xe

Các bước lắp đặt, vận hành máy rửa xe cao áp loại nhỏ

1. Phương pháp lắp đặt Bước 1: Kiểm tra tại dầu máy tại mắt đọc dầu bằng nhựa trong suốt phía sau máy...