Nhân viên bảo vệ hiệu quả quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

 Lành mạnh và tích cực và nhiệm vụ, năm 2018, các cấp chính quyền và công đoàn Thủ đô đã phối kết hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động tại cơ sở.

Qua đó góp phần bảo vệ kết quả quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Auto Draft

 Thực hiện chương trình phối kết hợp công tác và chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2018 giữa UBND Thành Phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố, các cấp chính quyền cùng với tổ chức công đoàn chủ động triển khai, thu được công dụng tích cực và lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Q. Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, UBND quận phối hợp với Liên đoàn Lao động quận ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở, đồng thời đưa nội dung này vào kế hoạch kiểm tra, chấm điểm thi đua đánh giá cuối năm.

Do thế, đã có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc quận tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 71,8% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phát huy quyền làm chủ, tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về hoạt động, chi tiêu nội bộ, xây dựng quỹ lương, thưởng, bữa ăn ca… đóng góp phần nâng cao đời sống.

Trong lúc ấy, chương trình phối hợp giữa UBND quận Long Biên và Liên đoàn Lao động quận tập trung vào 16 nội dung. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng, 100% cơ quan, đơn vị, trường đào tạo thuộc quận đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hơn 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động với chất lượng ngày càng cao.

Công tác tổ chức đối thoại định kỳ giữa chủ sử dụng lao động với người lao động, nhân viên bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đại quang minh của sum vầy, người lao động, nâng cao phúc lợi an sinh sum họp… được đẩy mạnh.

Có thể thấy, sự phối kết hợp công tác và chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động đã được đẩy mạnh ở các cấp chính quyền và công đoàn tại 30 quận, huyện, thị xã, thúc đẩy ý thức làm chủ của người lao động, nhân viên an ninh kết quả nghĩa vụ và quyền lợi chính đại quang minh của sum vầy, người lao động.

Công ty bảo vệ Sài Gòn 24h kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá Công ty bảo vệ ở quận 2. Liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ và tìm hiểu thêm thông tin liên quan.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng, năm 2018, chương trình phối hợp công tác giữa UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục được thực hiện công dụng ở nhiều nội dung, nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đại quang minh của người lao động.

Toàn thành phố có 3.405 đơn vị, cơ quan, trường lớp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%), 2.550/3.807 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được hội nghị người lao động (đạt 66,98%). UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với 550 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cam kết ràng buộc, việc kết hợp giữa UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố thời khắc qua rất chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Thông qua chương trình kết hợp, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hiện đại trong doanh nghiệp, trực tiếp đóng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Để chương trình phối hợp công tác giữa phía 2 bên đạt hiệu quả tốt hơn, bên cạnh việc tiếp tục phối kết hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền và công đoàn các cấp cần duy trì tổ chức các hội nghị đối thoại một cách thực chất. Qua đó nắm bắt tốt hơn tâm tư, nguyện vọng, nhân viên bảo vệ quyền hạn của người lao động kết quả hơn.

Linh Chi

(Sưu tầm)