Dịch vụ

Auto Draft

Để sâu xa vị thế, chất lượng hoạt động kế toán và kiểm toán trong bối cảnh hội nhập

Kế toán và kiểm toán trong kinh tế Thị Trường, ngoài vai trò cung cấp tin tin cẩn cho cai...

Auto Draft

Lãnh đạo cấp cao của VN được bảo vệ thế nào?

Nhiều người dân vẫn còn thắc mắc các lãnh đạo cấp cao của nước ta được bảo vệ thế...

Auto Draft

Giải quyết tình huống đánh nhau tại kim chỉ nam đảm bảo

Trong công tác bảo vệ tại các mục tiêu cố định có khả năng xảy ra những trường...

Auto Draft

Nghiệp vụ đảm bảo cao ốc văn phòng

Bảo vệ tòa nhà, cao ốc hiện nay là nhu cầu cấp thiết của các CĐT. Bảo vệ Bảo...