Bất động sản

Dự án căn hộ hạng sang lại xuất hiện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) có tín hiệu kinh doanh tốt hơn, một loạt các căn hộ trong các...

tam tru

Có thể mua nhà 100 triệu đồng ..

Theo chương trình xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2011-2015 là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt...

mua nha

Nhập cảnh 1 ngày có thể mua được nhà

Điều đó đã được khẳng định của đại diện Bộ Phát triển nhà (Bộ Xây dựng) tại một hội thảo về...

Tin tức bất động sản từ 13-7 đến 18-7

Các doanh nghiệp bất động sản trong dự án bảo đảm công khai rầm rộ TP.HCM đã ký kết với các ngân hàng; A...