Nguyên do làm cho thanh chắn barie gặp lỗi đóng & mở là gì?

Nguyên do làm cho thanh chắn barie gặp lỗi đóng & mở là gì?