Lý do gỗ tự nhiên lại được khách hàng chọn nhiều ?

Lý do gỗ tự nhiên lại được khách hàng chọn nhiều ?