Làm marketing online hiệu quả nhờ marketing cơ bản

Có rất nhiều bài báo nói về marketing online nói chung và marketing nói riêng. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn về chủ đề căn bản marketing, gốc rễ của marketing để chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tiếp thị và ứng dụng tiếp thị trực tuyến một cách hiệu quả hơn.

Định nghĩa marketing cơ bản?
– Marketing là quá trình lập kế hoạch và triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện, xác định sản phẩm, giá cả, khuyến mại, phổ biến các ý tưởng, phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo hướng trao đổi để đáp ứng mục Mục tiêu của cá nhân và tổ chức.

(Theo Mỹ Marketing Association-AMA, 1985)

– Marketing là một hoạt động của con người nhằm thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi.

(Theo Giáo sư Mỹ – Philip Kotler)

– Tóm lại, các hoạt động marketing tổng thể đối với doanh nghiệp vừa ý, đề nghị các nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để đạt được mục tiêu cá nhân của kinh doanh.

Bản chất của vấn đề cơ bản marketing
banmarketing can thiệp thị cơ bản

– Tiếp thị bắt đầu với nghiên cứu thị trường, nhu cầu khám phá và cung cấp sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu đó.

– Các doanh nghiệp tiếp thị giúp theo đuổi lợi nhuận tối ưu, không lợi nhuận tối đa. Tối ưu hóa lợi nhuận là mức cao nhất của lợi nhuận đạt được trong khi vẫn đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

– Đó là sự tương tác giữa hai mặt của một quá trình thống nhất. Đáp ứng nhu cầu hiện tại, đề nghị các nhu cầu tiềm năng.

Các khái niệm cơ bản của vấn đề cơ bản marketing
khái niệm tiếp thị có thể bancac markeitng khái niệm cơ bản

– Nhu cầu là gì?

Sự cần thiết phải được cảm thấy thiếu một cái gì đó mà mọi người cảm thấy
(Theo Philip Kotler)

marketing-can-ban

Nhu cầu được chia thành 2 loại:

Hiện tại nhu cầu: nhu cầu thiết yếu đã được đáp ứng trong hiện tại
Nhu cầu tiềm năng: xuất hiện trước nhưng do nhiều lý do đã không được đáp ứng, thứ hai là những người tiêu dùng chính mình không biết.
– Ước mơ của bạn là gì? 11

Dịch vụ marketing online trọn gói

Mong muốn trở thành một nhu cầu beastly mẫu, tương đối phù hợp với văn hóa và nhân cách của cá nhân

(Theo Philip Kotler)

Tố ảnh hưởng đến mong muốn:

cac-khai-niem-marketing-can-ban

Văn hóa
Tính cách người tiêu dùng
Mức tiêu dùng
Thói quen tiêu dùng
– Nhu cầu là gì?

Nhu cầu là mong muốn được giới hạn bởi khả năng thanh toán

Chúng tôi đang rất bối rối nhu cầu và nhu cầu. Nhu cầu là khái niệm kinh tế lượng, nhưng nhu cầu là khái niệm tâm sinh lý.

– Sản phẩm là gì?

Sản phẩm là tất cả những gì có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Có hai loại sản phẩm:

Sản phẩm hữu hình
Sản phẩm vô hình
– Trao đổi là gì?

Giao lưu là những hành vi có được một cái gì đó và cung cấp một cái gì đó thay thế

Truyền thông là cơ sở của sự tồn tại của tiếp thị, tiếp thị chỉ tồn tại khi người ta quyết để đáp ứng nhu cầu của họ thông qua trao đổi.

Điều kiện để được trao đổi:

nhu-cau-trong-marketing

Ít nhất hai bên
Mỗi bên phải có một cái gì đó có giá trị để các bên khác
Mỗi bên phải có khả năng thực hiện việc lưu thông và cung cấp hàng hoá cho mình
Mỗi bên phải được hoàn toàn tự do để chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị của bên kia
Mỗi bên phải tin vào tính hợp lý và mong muốn trong quan hệ với các bên khác
– Giao dịch là gì?

Các giao dịch là một sự trao đổi có giá trị giữa hai bên

Các điều kiện để giao dịch:

Ít nhất hai vật có giá trị
Các điều khoản giao dịch thỏa thuận
Thời gian giao dịch là cố định
Nơi giao dịch đã được hài lòng
– Thị trường là gì?

Thị trường là nơi có nhu cầu được đáp ứng

Dựa trên những kiến ​​thức tiếp thị cơ bản trên, chúng ta có thể áp dụng nó vào kế hoạch tiếp thị trực tuyến hiệu quả.

Xem thêm: Dịch vụ