Tag: ,

động cơ diesel

Điểm khác nhau giữa động cơ diesel và động cơ xăng

Điểm khác nhau cơ bản giữa động cơ dầu diesel và động cơ xăng là: – Động cơ Diesel cho sức mạnh hơn (...