Dịch vụ

Sử chữa những hỏng hốc trước khi chuyển nhà

Di chuyển ra khỏi căn hộ the có thể buồn vui lẫn lộn. Bạn đóng gói tất cả mọi thứ của, bắt đầu di...

Phân công nhiệm vụ khi chuyển văn phòng

Nó là rất hấp dẫn khi bạn đang tổ chức chuyển văn phòng của bạn để cố gắng làm tất cả mọi thứ cho...

Sinh viên và chuyện chuyển nhà

Sau mỗi bài kiểm tra, học sinh mới cho chuyến đi vui vẻ thành phố học tập. Sau khi sự phấn khích ban đầu là...

Chuyển nhà nhiều khiến tuổi thọ của trẻ giảm

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Virginia (Mỹ) đã tiến hành một nghiên cứu mối quan hệ giữa sự tham gia...