Môi trường

song

Ô nhiễm sông Nhuệ đến mức báo động

Mặc dù các tổ chức vận động chính quyền địa phương, các tổ chức thành lập thu gom rác thải, nhưng nhiều...

song dong nai

Ô nhiễm nặng khu vực ven sông Đồng Nai

Các lưu vực toàn bộ hệ thống sông Đồng Nai hàng ngày cho hơn 4.500 xả tiếp nhận từ các nguồn điểm của...

khi hau

Chia sẻ kinh nghiệm chống biến đổi khí hậu

Đánh giá tình hình, tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho phù hợp với từng...

nong thon

Để môi trường nông thôn bớt ô nhiễm

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bình Định đã xây dựng 3.832 khí sinh học (biogas). Vì vậy, chăn nuôi lợn an toàn...