Doanh nghiệp

Auto Draft

Những sự việc cần chú ý trong tái cấu trúc doanh nghiệp

Bất cứ doanh nghiệp nào khi trải qua giai đoạn khởi nghiệp và mong muốn cải tiến và phát...

Auto Draft

Cách xử phạt bổ sung trong kế toán, kiểm toán chủ quyền quá nặng

Trả lời Công văn số 10181/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự...

Auto Draft

Chiến thuật hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

Trong những năm cách đây không lâu, kế toán quản trị được đề cập và ứng dụng...

Auto Draft

Từ 12/9, chế độ kế toán ngân sách nhà nước thực hiện như thế nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán...