Doanh nghiệp

Vấn đề ý nghĩa của kế toán với doanh nghiệp

Có khả năng nói, trong các doanh nghiệp hiện nay, từ nông, lâm, ngư nghiệp


Tìm hiểu quy định quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp

Tìm hiểu quy định quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp  


Tổng cục Thuế trả lời về chế độ thuế thu nhập cá nhân

Trả lời Công văn số 6115/CT-TNCN ngày 28/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng


Vài điểm mạnh,gian nan đối với ngành kế toán?

Trong thời hạn kinh tế khó khăn như hiện nay, để tìm kiếm được một