Doanh nghiệp

Auto Draft

Dịch vụ phi kiểm toán và tính độc lập của kiểm toán viên tại VN

Chất lượng kiểm toán đòi hỏi phải luôn được nâng cao trong bối cảnh nền kinh tế...

Auto Draft

Để sâu xa vị thế, chất lượng hoạt động kế toán và kiểm toán trong bối cảnh hội nhập

Kế toán và kiểm toán trong kinh tế Thị Trường, ngoài vai trò cung cấp tin tin cẩn cho cai...

Auto Draft

Nâng cao vị thế hoạt động kế toán trong bối cảnh gia nhập

Kế toán và kiểm toán trong kinh tế thị trường, ngoài vai trò cung cấp thông tin tin...

Auto Draft

Phú Thọ: Phổ biến ba giải pháp đảm bảo an toàn đóng thuế điện tử

Nhằm đảm bảo an toàn cho người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử được gấp rút,...