Dịch vụ bảo vệ

Auto Draft

Vận động tuần tra và giám sát khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo văn phòng

Thuê dịch vụ bảo đảm văn phòng đã trở thành điều không thể thiết, nó ảnh...

Auto Draft

Tiết lộ các cách mật vụ Mỹ bảo đảm nhân vật quan trọng

Ít nhất bốn người đã lao lên bục khi ứng cử viên Bernie Sanders đang diễn thuyết, khiến...

Auto Draft

Lúc bảo vệ nhân vật quan trọng phải nắm vững những vấn đề gì?

Yếu nhân được hiểu là nhân vật quan trọng, bao gồm lãnh đạo,người đứng đầu cơ quan,...

Auto Draft

Một số chính sách và quy định trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ

Đảm bảo là bảo đảm cho sự vật sự việc, cho nên cần có sự tuân hành nghiêm...