Dịch vụ bảo vệ

2 suy nghĩ sai lạc về bảo vệ an ninh ở sự kiện

Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, vì những người tham gia tại sự


Đảm bảo bình yên cho nhân dân đón tết

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và điện chỉ đạo của Bộ


Kết quả do lựa chọn dịch vụ bảo vệ không uy tín

Là người VN, tâm lý ham rẻ dường như đã ăn sâu vào máu của


Tăng cường bảo vệ an ninh du khách giữa những ngày đầu xuân

Trước tình trạng mất an ninh trật tự tại các điểm du lịch trên địa