Thiết bị điện – Điện tử

máy đo độ ngọt

Khúc xạ kế đo độ ngọt trong trái Nho

Khi nhắc đến đặc sản nho Việt Nam thì không ai lại không mường tượng ngay đến tỉnh Ninh Thuận – quê...