Posts by: msduyen

Cung cấp barrie tự động chất lượng cáo

Chúng ta có thể bắt gặp hệ thống barrier tự động ở khắp nơi từ các trạm thu...

Auto Draft

Hoa Kỳ – Trung Quốc căng thẳng, Tencent và Alibaba sợ hãi

    Wang Miaoyi, 30 tuổi, một nhà phát triển game thành công trong thời hạn nền...

Auto Draft

Máy giữ xe bằng thẻ từ phương án công nghệ tiên tiến

 Máy giữ xe bằng thẻ từ là một trong những chiến thuật quản lý ra xe ra vào bằng...

Tại sao cần lắp đặt hệ thống giữ xe hiện đại?

Hệ thống giữ xe dùng công nghệ thẻ giấy đang ngày càng trở nên xưa cũ vì...