Posts by: msbich

Việt Nam phụ thuộc hàng hóa Trung Quốc nhiều nhất Đông Nam Á

Việt Nam phụ thuộc hàng hóa Trung Quốc nhiều nhất Đông Nam Á

Với vị trí địa lý liền kề và là 1 thị phần lớn, sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc đang là e ngại...

Nếu quay ngược thời gian thì kế toán vẫn là lựa chọn của tôi

Nếu quay ngược thời gian thì kế toán vẫn là lựa chọn của tôi

Với tôi, nghề Kế toán tuy là một nghề nhưng đồng thời đây cũng là một môn khoa học. Tôi đã làm kế toán...

Auto Draft

Công việc bảo vệ có nên nâng cao năng lực giao tiếp hay không?

Không chỉ tiếp tục nâng cao kĩ năng nghiệp vụ, mà nhân viên bảo đảm cũng rất...

Auto Draft

Một số ưu thế của dòng xe tải cẩu với xe tải thường

Điều kiện để rất có khả năng mở rộng thị trường cũng như tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tạo những...